Sačuvajte, organizujte i upravljajte podacima o vašem zemljištu uz najpouzdaniji softver na tržišuŠta je Agtrinity?

Agtrinity je web aplikacija koji je razvio inženjerski tim kompanije Prime Trinity za potrebe profesionalnih farmera i velikih farming korporacija. Agtrinity omogućava korisnicima da organizuju i čuvaju bitne podatke o zemljištu, hemijskim analizama, kao i menadžmentu đubrenja i navodnjavanja. Povrh svega toga, Agtrinity Rx funkcija omogućava kreiranje digitalnih mapa za varijabilnu setvu, đubrenje i navodnjavanje.
Ko su korisnici Agtrinity?Agronomi


Konsultanti


Vlasnici zemljišta


Investitori u zemljišta


Prednosti Agtrinity


Centralizovano čuvanje i upravljanje podacima o zemljištu i agrotehnici


Kreiranje najpreciznijih varijabilnih mapa


Procena stepena degradacije zemljišta


Procena sadržaja mineralnih elemenata u zemljištu


Analiza i praćenje GHG-a kroz različite sisteme obrade


Analiza uticaja klimatskih promena na produktivnost i rentabilnost proizvodnje


Funkcionalnosti

Obeležavanje parcela, objekata i sistema za navodnjavanje


Upravljanje mapama zemljišta


Upravljanje zemljišnim analizama


Menadžment sistema proizvodnje i obrade zemljišta


Menadžment rotacije useva


Proizvodnja script mapa


Šta dolazi?
Agtrinity App

Digitalizujte kreiranje izveštaja i komunikaciju na nivou kompanije kroz Agtrinity App.Agtrinity Satelite

Satelitsko praćenje kondicije useva na dnevnom nivou i preklapanje sa mapama zemljišta.Agtrinity Yieldcron

Tehnologija koja omogućava da vaš Android/iOS telefon postane senzor prinosa. Mapirajte prinos koristeći Agtrinity Yieldcron tehnologiju.


Povežimo se!


support@agtrinity.com